Sponsoring

Drukkerij Morgenstond draagt graag bij aan de ontwikkeling van regionale verenigingen, stichtingen en/of projecten. Wij vinden dit belangrijk, omdat deze activiteiten doorgaans veel betekenen voor de lokale samenleving. Sponsoring vormt een deel van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid.

Ondersteuning voor lokale activiteiten kunnen wij bieden in de vorm van; mankracht, het verzorgen van druk- en/of printwerk of door middel van een financiële bijdrage. In alle gevallen stellen wij de volgende voorwaarden;

 • Activiteiten zijn belangeloos en dus zonder winstoogmerk.
 • Er dient een duidelijke tegenprestatie te worden geleverd.
 • Ons logo en webadres krijgen een vermelding op het gemaakte werk.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij voor uw project kunnen betekenen? Bel of mail ons gerust.Wie helpen wij?

Stichting Samenlevingsopbouw Solidair

logo van www.ssos.nl
 • Doelstelling: Verlenen van hulp aan uw medemens die in armoede leeft in Den Haag Zuid-West.
 • Contact: Herschel van der Padt
 • Website: http://www.ssos.nl


Stichting Waterman Natuurlijk!

logo van waterman natuurlijk
 • Openlucht zwembad de waterman is wereldberoemd in Wateringen en Kwintsheul. Hele generaties leerden hier zwemmen. De gemeente Westland had het idee opgevat om dit zwembad te sluiten. Een grote groep vrijwilligers uit Wateringen heeft daar een stokje voor gestoken en de Stichting Waterman Natuurlijk! opgericht waardoor het mogelijk blijft om in Wateringen te blijven zwemmen. Natuurlijk ondersteunen wij dit eigenwijze initiatief!
 • Contact: Dorpskade 57, 2291 HP Wateringen
 • Website: http://www.zwembadwaterman.nl


Stichting Vrienden HagaZiekenhuis

logo van hagavrienden
 • Stichting Vrienden HagaZiekenhuis zet zich in voor het bijeenbrengen van gelden door donaties en sponsoring. Dit doet zij voor alle locaties van het HagaZiekenhuis. Met deze gelden - uw donatie - worden projecten gerealiseerd die de patiënten van het HagaZiekenhuis ten goede komen. De projecten verbeteren het welzijn en maken het verblijf prettiger. Natuurlijk ondersteunen wij dit mooie initiatief!
 • Contact: Postbus 40551, 2504 LN Den Haag
 • Website: http://www.hagavrienden.nl


morgenstond icon

Drukkerij Morgenstond BV

Zichtenburglaan 13 • 2544 EA Den Haag
Telefoon: 070 366 15 48

HTTP/1.1